Hvad vil det sige at være hovedsponsor

Som hovedsponsor for BIF Håndbold sikres du adgang til den bedste eksponering på alle medier, der er tilgængelige. Forud for hver sæson evaluerer vi sammen mulige nye tiltag, som hovedsponsoren ønsker iværksat. 


Det kan f.eks. være:

  • Hjælp til arrangementer i virksomheden
  • Medvirken ved arrangementer i klubben. For eksempel indlæg på trænermøder, forældremøder etc.
  • Adgang til at opsætte stande i forbindelse med hjemmekampe


Udover den specialtilpassede hovedsponsorpakke er følgende inkluderet i hovedsponsoratet:


  • Eksponering i Brabrand Hallen i form af skilt på ende- eller sidevæg eller eksponering på spillersæt efter nærmere aftale.
  • Eksponering i Sponsornyt ved nytegning og gentegning.
  • Brug af BIF Håndbold sponsorat i egen markedsføring.
  • Logo på www.brabrand-haandbold.dk forside med mulighed for at annoncering af specielle tilbud til medlemmer


Prisen for et hovedsponsorat kan variere meget, afhængigt af det ønskede engagement, men starter ved kr. 25.000 pr. år. Indtægter fra hovedsponsorer fordeles ligeligt mellem de enkelte grupper.

Sponsorvæg

Tøjsponsorat

Standplads

Sommersjov