Hvad dækker kontingentet?

Hvad får du for dit kontingent?

For at opklare alle former for tvivl, har vi i bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold fundet det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan klubbens økonomi hænger sammen. Ligesom alle andre foreninger er vi afhængige af en række indtægter for at kunne sikre vores eksistens.


Klubbens udgifter

Klubbens udgifter er primært omkostninger ved turneringsdeltagelse, leje af hal, trænerrefusion og indkøb af materialer som bolde, tape, hapiks, isposer, kompressionsbind og beklædning. Derudover har vi mindre udgifter til kontorartikler, hjemmeside, møder, kurser, revision og senest renovering af boldrum.


Klubben indtægterKlubbens primære indtægter er kommunal aktivitetsstøtte, sponsorer, medlemsaktiviteter i forbindelse med sponsorer og kontingent. Dertil kommer mindre indtægter i form af andre tilskud mm.

Vi har de seneste år tjent gode penge ved salg af juleskrabelodder og salg af Bambus-strømper, hvilket klubbens medlemmer har stået for.

Det er helt essentielt for at skabe en god økonomi i klubben.

Sammenligner man den samlede kontingentindtægt med klubbens udgifter bliver det klart at kontingentet dækker hvad der svarer til klubbens udgifter til turneringsdeltagelse samt materialer og beklædning. Kontingentet udgør altså ca. en tredjedel af klubbens samlede indtægter, og dækker omtrent de udgifter klubben har for at gøre det muligt at spille kampe.


Kommunal aktivitetsstøtte

Størrelsen af den kommunale aktivitetsstøtte afhænger af antal medlemmer under 25, hvorfor ændringer i den også betyder flere udgifter (trænere, materialer, halleje, turneringsdeltagelse mv.).  


Hvordan hænger det sammen i klubben?

Som klub overlever vi således kun gennem mængden af sponsorkroner, og især de medlemsaktive sponsoraktiviteter. 

Sponsorer ønsker dog i højere og højere grad at samarbejde om sponsoraterne, hvor vi som forening yder en form for indsats for at opnå sponsorkronerne. Det er netop derfor at vi især er afhængige af de medlemsaktive sponsoraktiviteter for at opnå en bedre økonomi.


Bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold understreger derfor behovet for, at alle klubbens medlemmer støtter op om og deltager i sponsorarbejdet, så der fortsat er mulighed for at spille sjov og udviklende håndbold i Brabrand IF.

Kasserer

Profile Image
Signe Kirch Groth