Generalforsamlinger

Invitation til Generalforsamling 2023

Hermed inviteres til generalforsamling den 23. marts 2023, kl. 19.30.


Dagsorden:


 1.   Valg af dirigent
 2.   Beretning  om den forløbne sæson til godkendelse
 3.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4.   Fastlæggelse af forsalg til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse
 5.  Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden seneste 8 dage for  generalforsamlingen
  1. Kontingent stigning for alle spillere: 100,- pr. år
  2. Efterskole/højskole kontingent: 200,- pr. år
  3. Passivt medlemskab: 200,- pr. år
 6.   Valg af formand i lige år.
 7.   Valg af kasserer i ulige år.
 8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9.   Valg af 2 suppleanter
 10.  Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 11.  Valg af suppleanter for repræsentants-skabsmedlemmerne
 12.  Valg af mindst 1 revisor
 13.  Evt. udvalg
 14.  Eventuelt

 

Formandens beretning samt referat:

Formandens beretning 2023

Slides fra generalforsamlingen inkl. godkendt regnskab