Hvad vil det sige at være blå sponsor

Tekst

Vi har brug for støtte fra flest mulige virksomheder i lokalområdet. Vi er klar over, at ikke alle virksomheder har mulighed for at tegne et større sponsorat, men mange bække små… Derfor har vi startet vores Blå Sponsorat op, som er et “hjertesponsorat”. Det Blå Sponsorat starter ved en minimuspris på kr. 2.500, og der indgås en aftale om fortløbende sponsering, dog således at sponsoratet altid kan opsiges til udgangen af en sæson.


Som Blå Sponsor får din virksomhed som minimum:Indtægter fra det Blå sponsorat fordeles ligeligt i mellem de enkelte grupper.

Sponsorslider