Hvad vil det sige at være Guldsponsor?

Guldsponsorens fordele

Som Guldsponsor for BIF Håndbold sikres du adgang til den bedste eksponering på alle medier, der er tilgængelige.


Følgende er inkluderet i Guldsponsoratet:


  • Eksponering i Brabrand Hallen i form af skilt på ende- eller sidevæg eller eksponering på spillersæt efter nærmere aftale.
  • Eksponering i Sponsornyt ved nytegning og gentegning.
  • Eksponering på www.brabrand-haandbold.dk


Prisen for et hovedsponsorat kan variere meget, afhængigt af det ønskede engagement, men starter ved kr. 7.500 pr. år. Indtægter fra hovedsponsorer fordeles ligeligt mellem de enkelte grupper.

Sponsorvæg

Sponsorslider