Træning og kamp

Træningstider

Træningstiderne fastsættes i fællesskab på et trænermøde i august måned. Disse træningstider gælder fra start september og sæsonen ud. Lykkes det ikke trænerne at blive enige på mødet fastsættes træningstiderne af bestyrelsen, men med størst mulig hensyntagen til trænernes ønsker og muligheder. Med den nuværende belastning af hallerne er det svært at placere træningstider optimalt for både spillere og trænere. Dette er dog et positivt problem, der er udtryk for en flerårig medlemsfremgang.

Træningstider i sommerperioden fra sæsonafslutning til september fastsættes med udgangspunkt i den eksisterende plan, da flere grupper falder i træningsmængde.

Fordeling af tid i styrkerum og bordtennis(opvarmningslokalet) fordeles ligeligt af trænerne selv.

Træningstid i kommunale hallers ferieperiode skal bestilles med et varsel på to måneder. Bestilling skal derfor ske i god tid til ansvarlig(halbooker).

Aflysninger

Hvis du ikke kan møde til en fastsat træningstime, skal du forsøge at aftale en nødløsning med en af dine trænerkollegaer.  Såfremt det ikke lykkes dig at finde en afløser, kan du blive nødt til at aflyse træ­ningen helt.

Såfremt du af en eller anden årsag aflyser en træningstime, skal du orientere træneren lige før og lige efter dig, sådan at de evt. kan udnytte den ledige tid. Er du i god tid med aflysningen orienter da alle trænere, så muligheden for udnyttelse af tiden bliver optimal.

Er hallen optaget, lukket eller lign. vil der blive sendt en mail til de implicerede trænere. Så hold jer opdateret.

Ekstra tid

Hvis du har behov for ekstra tid i hallen (evt. en ekstra træningstime eller kamp), kan dette ske ved henvendelse til trænerkollegaen som har den ønskede haltid. Er det ikke muligt skal du kontakte booker og turneringsansvarlig Peter Sørensen.

Træningskampe

Træningskampe må afvikles indenfor den fastlagte træningstid eller i ‘frie’ tider. Der kan aftales ekstra booking af Brabrandhallen – kontakt bookeren. Hvis der skal bruges dommer, skal denne bestilles ved turneringsansvarlig senest 8 dage før.

Reservartion

Husk at lokalerne i og omkring hallen skal reserveres hos Cafe Brabrandhallen.

Turneringsleder

Turneringslederen sørger for tilrettelæggelse af hjemmestævner. Der flyttes ikke kampe uden tilladelse af turneringslederen. Flytning af kampe, der vil medføre et gebyr, skal godkendes af bestyrelsen.

Vi henstiller til at kampe kun flyttes til perioden, hvor turneringslederen planlægger kampprogrammet – vær derfor i god tid med at oplyse datoer i ikke ønsker at spille, således turneringlederen kan planlægge udenom.

Alle trænere er forpligtede til at kende de mest almindelige turneringsregler, men opstår der spørgsmål til reglementet kan turneringslederen kontaktes.

Turneringsleder i Brabrand IF er Peter Sørensen.

Turneringstilmelding

Turneringslederen kontakter i god tid inden deadline klubbens trænere ang. tilmelding til turneringen.

Flytning af kampe

Det kan blive nødvendigt for dig at flytte en kamp. Disse flytninger skal af økonomiske og planlægningsmæssige årsager holdes på et absolut minimum, og kan alene aftales med turneringsansvarlig, samt godkendes af bestyrelsen.

Flytning af en kamp skal ske senest 10 dage før den planlagte kamp, og der skal inden det tidspunkt være en skriftlig aftale med modstanderen om andet spilletidspunkt og dato. Anmodningen sendes herefter til JHF´s kontor af turneringslederen, der tager kontakt til kassereren, for fremsendelse af check til JHF.

Holdkort

Inden turneringskamp afholdes, skal holdkortet udfyldes.

Det et vigtigt, at kortet udfyldes korrekt, dvs. at de spillere, der deltager i kampen, skal stå på kortet, både med korrekt navn og årgang (også selvom der er tale om anvendelse af en ulovlig spiller).

Så husk, vi vil alle helst spille korrekt og lovligt, men hvis dette ikke er muligt, så skal du skrive sandheden på holdkortet.

Kampresultat

Når der spilles på hjemmebane, skal kampenes resultat indrapporteres pr. telefon eller på DHFs smartphone app senest 15 minutter efter sidste kamp på det telefonnummer, der er angivet på kampoversigten v/dommerbordet. Dette er trænerens ansvar dette bliver gjort. Sidst spillende holds træner er ansvarlig for at sende samtlige dagens holdkort ind til kreds 5 i den kuvert, der er vedlagt holdkortene.

Vær dog opmærksom på, at ved flytning af kampe skal du som træner selv indrapportere samt indsende holdkort til kreds 5.

Dommer

Til turneringskampe sørger JHF for påsætning af dommere, hvis dette ikke er tiIfældet, er turneringslederen orienteret, og sørger så normalt for påsætning af en intern dommer fra klubben, eller aftaler en evt. døm-selv kamp med holdets træner. I flere børnerækker er der udelukkende døm-selv kampe (spørg turneringslederen, hvis du er i tvivl).

I forkontoret er der fløjte, rød/gul kort, der kan anvendes af dommere til døm-selv kampe.

Dommere til træningskampe aftales med turneringsansvarlig.

Vi henstiller i alle tilfælde til at dommere behandles med respekt. Deres indsats gør det muligt at spille håndbold hver søndag og det skal de anerkendes for.

Dommerbord

Dommerbordet passes af klubbens egne. Dette kan være forældre, spillere eller andre frivillige. Hvert hold er ved egne kampe ansvarlige for at der findes personer til at sidde ved dommerbord.

At sørge for pasning af dommerbord er en pligt der er pålagt hjemmeklubben i turnerings­reglerne.

Dommerbordet indrapporterer, i samarbejde med træneren, kampresultatet til JHF.

Bus til udekampe

Arrangeres busser til udekampe må dette udelukkende ske med godkendelse af forretningsudvalget.

Gode råd til træneren

 1. Mød i god tid – vær punktlig.
 2. Vær altid omklædt – det viser autoritet og selvsikkerhed.
 3. Vær altid velforberedt – det giver dig sikkerhed og styrke.
 4. Vær positiv – også når du giver kritik (husk at rose).
 5. Vis humor og glæde – det smitter af på alle.
 6. Vær betænksom og retfærdig (børn har en veludviklet retfærdighedssans).
 7. Vær pålidelig og overhold alle indgåede aftaler – lov ikke for meget!
 8. Vær repræsentativ og hold hovedet koldt – også I ophedede situationer!
 9. Hav fingerspidsfornemmelse (hvordan trives spillerne, er der mobning osv.)  Slå lynhurtigt ned, og træk på kolleger og bestyrelse, hvis du føler, du ikke selv kan klare det.
 10. Skab et godt sammenhold – husk I er et hold, alle er afhængige af hinanden. Fore­slå spillerne at arrangere aktiviteter udenfor træning/kamp.
 11. Skab et godt forhold til forældrene.

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/traening-og-kamp/