Tilbage til Udvalg

Ungdomsudvalg

UNGDOMSUDVALGET ER ENDNU IKKE ETABLERET – er du interesseret, kontakt bestyrelsen!

2013-06-09 14.12.24Ungdomsudvalget i Brabrand IF Håndbold skal sikre god kontakt og fælles forståelse mellem trænere, ledere, forældre og spillere i ungdomsgruppen. Udvalget har ansvaret for at fremme en god social og sportslig atmosfære i ungdomsgruppen. Ungdomsudvalget skal i udgangspunktet bestå af en forældrerepræsentant fra hver gruppe, samt en bestyrelsesrepræsentant.

Ungdomsgruppen dækker aldersgrupperne U14, U16 og U18.

 • At beslutte hvilke fælles aktiviteter og tilbud ungdomsholdene skal deltage i.
 • At koordinere sponsoropgaver.
 • At sørge for dialogen mellem den enkelte træner og bestyrelsen.
 • At etablere udvalg med stævneansvarlige ved hjemmestævner.
 • At arrangere stævner/træningslejre i fællesskab med trænerne (herunder Partille Cup).
 • At sikre rød tråd gennem aktiviteterne.
 • At indhente børneattester.
 • At ungdomsgruppen fastholder et højt aktivitetsniveau på hjemmesiden og i lokale medier.
 • At producere og vedligeholde ”genbrugs-is” (brun sæbe).
 • At sikre at ungdomsspillere får tilbudt at blive ungtrænere og at Brabrand IF indstiller mindst en hel årgangs spillere til ungtrænerkursus på Fuglsø-centeret i Kristi-himmelfartsferien.
 • At sørge for indsamling af spillertøj og overlevering af materialer efter sæsonen.

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/ledelse/udvalg/ungdomsudvalg/