Tilbage til Klubben

Udvalg

Her kan du se mere om udvalgene i Brabrand IF Håndbold

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/ledelse/udvalg/

Børneudvalg

Børneudvalget i Brabrand IF Håndbold har ansvaret for at fremme og udvikle håndbolden og planlægge og fastlægge de aktiviteter og tilbud som skal gælde for hele børnegruppen. Udvalget skal medvirke til at skabe rammer for trænerne med fokus på børnenes spil- og regelforståelse. Børnegruppen dækker aldersgrupperne U4, U6, U8, U10 og U12. Børneudvalget har ansvaret …

Forretningsudvalg

Det er bestyrelsen der til enhver tid er ansvarlig for klubbens økonomi. Forretningsudvalget er ansvarlig for at lave opfølgning på klubbens økonomi i forhold til det på generalforsamlingen godkendte budget. Opfølgningen skal ske mindst kvartalsvis og afrapporteres til bestyrelsen. I tilfælde af afvigelser fra det godkendte budget, er det forretningsudvalgets opgave at komme med forslag …

Seniorudvalg

SENIORUDVALGET ER ENDNU IKKE ETABLERET – er du interesseret, kontakt bestyrelsen! Seniorudvalget i Brabrand IF Håndbold har til formål at være bindeleddet mellem seniortræner/ledere, seniorspillere og bestyrelsen. Udvalget skal medvirke til at skabe optimale forhold for seniorgruppen, samt mellem seniorgruppen og den resterende del af klubben. Seniorudvalget har ansvaret for følgende opgaver i forhold til …

Sponsorudvalg

Sponsorudvalgets opgave er at udvikle en strategi for fastholdelse og udvidelse af sponsoraktivitet i Brabrand IF Håndbold. Udvalget står, foruden al kontakt med sponsorer, for at implmentere nye idéer og udvikle samarbejdet, således at forholdene bliver optimeret for såvel sponsorerne som for Brabrand IF Håndbold. Følgende medlemmer sidder i sponsorudvalget:   Kim Groth Kontakt: kimgrothbifhaandbold@gmail.com eller …

Sportsligt udvalg

Sportsligt udvalg er et rådgivende organ, nedsat af bestyrelsen, som denne kan bruge til sportslige problemstillinger: Sportsligt udvalg har ansvaret for: Sportslig rådgivning til trænerne i børne-, ungdoms- og seniorgrupperne. At indstille trænere til uddannelse i DGI, JHF og DHF regi og udarbejde uddannelsesplaner for klubbens trænere Rådgive bestyrelsen ved trænerepåsætning til holdene i børne- …

Udvalg for klubliv

Foreningsidræt handler om mere end motion, det handler også om fællesskab, oplevelser og medindflydelse. Et sundt klubmiljø er derfor afgørende, hvis frivillige, spillere og ledere skal fastholdes i idrætten. Udvalg for klublivs formål er, at sørge for at give klubbens medlemmer, trænere og ledere mulighed for at mødes i sociale sammenhænge udenfor håndboldbanen. Udvalgets primære …

Ungdomsudvalg

UNGDOMSUDVALGET ER ENDNU IKKE ETABLERET – er du interesseret, kontakt bestyrelsen! Ungdomsudvalget i Brabrand IF Håndbold skal sikre god kontakt og fælles forståelse mellem trænere, ledere, forældre og spillere i ungdomsgruppen. Udvalget har ansvaret for at fremme en god social og sportslig atmosfære i ungdomsgruppen. Ungdomsudvalget skal i udgangspunktet bestå af en forældrerepræsentant fra hver …