Tilbage til Klubben

80 – 20 reglen – når man tjener penge ved arbejde i regi af Brabrand IF Håndbold.

80 – 20 reglen – når man tjener penge ved arbejde i regi af Brabrand IF Håndbold.

Det er vores grundholdning i Brabrand IF Håndbold, at alle hold i klubben skal have følgende stillet til rådighed:

 

  • Haltid til træning og kampe svarende til holdets niveau
  • Træning svarende til holdets niveau
  • Deltagelse i turneringen svarende til holdets niveau
  • Kamptrøjer
  • Bolde og andre materieler, der er nødvendige for at spille håndbold (f.eks. harpiks til U14 og op efter)

 

Her ud over bestræber vi os på, at der er adgang til fysioterapeutisk rådgivning ved akut opståede håndboldskader (ikke decideret skadesbehandling) for alle medlemmer.

 

De hold, som har behov for yderligere, er selv ansvarlig for at skaffe midlerne hertil.

Det kan gøres ved at arbejde på opgaver som klubben har aftaler med nogle af vores samarbejdspartnere, (f.eks. omdeling af EDC-reklamer eller jobs med oprydning på Northside Festival), ved selv at skaffe opgaver til holdet eller ved at skaffe sponsorer.

Det overskud der genereres ved den type opgaver fordeles med 80 % til det/de hold der har løst opgaven og 20 % til at være med til at dække klubbens generelle omkostninger.

 

For vores senior hold kan det f.eks. være svært at skaffe biler o.s.v. til kampe, da der er mange studerende og andre ikke så bemidlede. Samtidig er der nogle af turene, der er meget lange, og det derfor ikke er optimalt at skulle køre selv.

Så hvis 2. div. Damer har en kamp i Sønderborg og har behov for at blive transporteret i bus, sker det efter ovenstående princip.

 

Tilsvarende er der flere af børne- og ungdomsholdene, som arbejder for at gøre det billigere at deltage i stævner og andre ture. Det sker ligeledes efter ovenstående princip.

 

Det er vigtig at pointere, at de penge, der på denne måde tjenes i klubregi, er klubbens penge. Men de øremærkes til klub relaterede aktiviteter for de hold, som har optjent dem, og det er holdene selv, der via træneren afgør hvilke aktiviteter og hvornår pengene bruges.

 

Nogle hold har aftalt en fordeling af resultatet af arbejdet, således at de, der deltager i optjeningen, får glæde af en større del af de optjente penge, end de der ikke deltager. Dette regnskab er et internt holdanliggende, som skal føres og håndteres der. Så når klubben dækker en omkostning for holdet med de optjente penge, sker det som et samlet beløb.

 

Der er enkelte arrangementer, hvor holdene deltager i at skaffe penge til klubben, som ikke er omfattet af 80 – 20 reglen. Det er f.eks. det årlige salg af skrabelodder op til jul. Her går den fulde indtjening til at dække de omkostninger, der omfatter hele klubben.

Dette gør vi fordi kontingent betalingen, det kommunale tilskud og penge skaffet af sponsorudvalgets aktiviteter ikke til fulde kan dække de grundlæggende omkostninger, der er forbundet med at drive holdene i klubben. Alternativet til dette er at hæve kontingentet, det har vi indtil videre fravalgt.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/ledelse/80-20-reglen-naar-man-tjener-penge-ved-arbejde-i-regi-af-brabrand-if-haandbold/