Tilbage til Klubben

Hvad får du for dit kontingent?

Hvad får du for dit kontingent?

For at opklare alle former for tvivl, har vi i bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold fundet det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan klubbens økonomi hænger sammen. Ligesom alle andre foreninger er vi afhængige af en række indtægter for at kunne sikre vores eksistens.

Klubbens udgifter er primært omkostninger ved turneringsdeltagelse, leje af hal, trænerrefusion og indkøb af materialer som bolde, tape, hapiks, isposer, kompressionsbind og beklædning. Derudover har vi mindre udgifter til kontorartikler, hjemmeside, møder, kurser, revision og senest renovering af boldrum.

Klubbens primære indtægter er kommunal aktivitetsstøtte, sponsorer, medlemsaktiviteter i forbindelse med sponsorer og kontingent. Dertil kommer mindre indtægter i form af andre tilskud, licensafgift fra Aarhus Håndbold og et muligt tilskud fra Brabrand Kiosk.

Størrelsesforholdet mellem de forskellige indtægter og udgifter hører vi ofte diskuteret, hvorfor vi ønsker dem uddybet, især i forhold til kontingentets størrelse, og betydning for klubbens samlede økonomi. Baseret på regnskabet for sæson 2012/2013, fremlagt på generalforsamlingen august 2013, udgør klubbens samlede udgifter 1.011.699 kr., mens klubbens indtægter samlet udgør 1.021.082 kr. Det samlede regnskab endte altså med et positivt resultat på 9.383 kr.

Klubbens største udgifter er:

Turneringsdeltagelse 251.374 kr.
Halleje 222.629 kr.
Trænerrefusion 381.201 kr.
Materialer og beklædning 86.291 kr.

 

Klubbens største indtægter er:

Kommunal aktivitetsstøtte 361.331 kr.
Sponsorer 151.500 kr.
Medlemsaktive sponsoraktiviteter   (inkl. juleskrab) 84.864 kr.
Kontingent 342.662 kr.

 

Sammenligner man den samlede kontingentindtægt med klubbens udgifter bliver det klart at kontingentet dækker hvad der svarer til klubbens udgifter til turneringsdeltagelse samt materialer og beklædning. Kontingentet udgør altså ca. en tredjedel af klubbens samlede indtægter, og dækker omtrent de udgifter klubben har for at gøre det muligt at spille kampe.

Størrelsen af den kommunale aktivitetsstøtte afhænger af antal medlemmer under 25, hvorfor ændringer i den også betyder flere udgifter (trænere, materialer, halleje, turneringsdeltagelse mv.).  Som klub overlever vi således kun gennem mængden af sponsorkroner, og især de medlemsaktive sponsoraktiviteter. Vi har de seneste år kæmpet med en negativ egenkapital og derfor arbejdet med meget skrabede budgetter. Denne negative egenkapital har vi et erklæret mål om at være ude af inden sæson 2015/2016 og det er netop på sponsorsiden, vi som klub kan gøre en forskel.

Sponsorer ønsker dog i højere og højere grad at samarbejde om sponsoraterne, hvor vi som forening yder en form for indsats for at opnå sponsorkronerne. Det er netop derfor at vi især er afhængige af de medlemsaktive sponsoraktiviteter for at opnå en bedre økonomi.

Bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold understreger derfor behovet for, at alle klubbens medlemmer støtter op om og deltager i sponsorarbejdet, så der fortsat er mulighed for at spille sjov og udviklende håndbold i Brabrand IF.

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/ledelse/4854-2/