Klubben

I Brabrand er klubben os allesammen. Spillere, forældre, trænere og andre frivillige er alle med til at skabe rammerne.

Vi har nogle frivillige, som har valgt at yde en ekstra indsats. Disse har struktureret sig i en bestyrelse og nogle udvalg. Skulle du have lyst til at give en hånd med i et udvalg eller bestyrelsen, kontakt da formanden.

2013-06-29 15.57.26

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/ledelse/

80 – 20 reglen – når man tjener penge ved arbejde i regi af Brabrand IF Håndbold.

80 – 20 reglen – når man tjener penge ved arbejde i regi af Brabrand IF Håndbold. Det er vores grundholdning i Brabrand IF Håndbold, at alle hold i klubben skal have følgende stillet til rådighed:   Haltid til træning og kampe svarende til holdets niveau Træning svarende til holdets niveau Deltagelse i turneringen svarende …

Sanne

Bestyrelse

BESTYRELSEN I BRABRAND IF HÅNDBOLD Signe Kirch Groth (Kasserer) Kontakt: kimsigne@post11.tele.dk eller 4261 1085   Katrine von Schimmelmann (Bestyrelsesmedlem) Kontakt: katrinevons@hotmail.com eller 2060 8607 Kenneth Graa (Bestyrelsesmedlem)   Martin Loft (Bestyrelsesmedlem)   Michael Harrit (Bestyrelsesmedlem)   Martin Lausen (Suppleant)   Peter Harpøth Sørensen (Suppleant)  

Børnepjece

Børnepjece  

Forældrepjece

Forældrepjece

Hvad får du for dit kontingent?

Hvad får du for dit kontingent? For at opklare alle former for tvivl, har vi i bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold fundet det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan klubbens økonomi hænger sammen. Ligesom alle andre foreninger er vi afhængige af en række indtægter for at kunne sikre vores eksistens. Klubbens udgifter er primært omkostninger ved turneringsdeltagelse, …

Opgaveoversigt

Brabrand IF Håndbold: Opgaveoversigt I denne opgaveoversigt findes et overblik over de opgaver der udføres af frivillige i Brabrand IF Håndbold. Der er udelukkende tale om de opgaver, der ligger uden om de enkelte hold. Formålet med denne oversigt er at skabe klarhed over hvilke opgaver der må og skal løses i en forening som vores! Listen …

Udvalg

Her kan du se mere om udvalgene i Brabrand IF Håndbold