Tilbage til Generelt

Spillere

Kontakt til spillere fra andre klubber

Det er klubbens klare holdning og politik, at Brabrand IF Håndbold ikke kontakter spillere under 18 år direkte. Kontakt til ungdomsspillere sker udelukkende gennem den pågældendes klub og træner, men vi opfordrer til at den første kontakt sker på spillerens initiativ og ikke fra en udefrakommende træner.

Det er der to klare grunde til:

1) Vi har tillid til at både vores egne og andre klubbers trænere er i stand til at sætte den enkelte spillers interesser foran egne ambitioner i en klubskiftesituation. Vi ønsker at udvikle talenter på alle niveauer, hvorfor ønsker og muligheder for klubskifter skal modtages åbent og vurderes ift. den enkeltes spillers interesser. Den objektive vurdering af klubforhold, træningsmiljø og spillerrolle tror vi på at vores trænere er i stand til at foretage, hvorfor vi også opfordrer både trænere og spillere til at disse situationer takles med dialog.

2) Vi har et moralsk ansvar som ledere for unge mennesker under 18 år. Disse unge mennesker er meget påvirkelige og kan hurtigt bringes i ubalance ved at skulle håndtere en sådan henvendelse selv, frem for at det sker med baglandet involveret. På den måde kan en henvendelse sket i god tro ende med at være skadelig for spilleren.

Spillercertifikater

Generelt kan alle personer blive medlem af håndboldklubben og har lov til at træne på dit hold.

Inden spilleren deltager i turneringen, skal der fremskaffes et spillercertifikat fra den tid­ligere klub, hvis spilleren har haft en sådan indenfor de seneste 2 år. Det er trænerens opgave at sørge for aflevering af spillercertifikatet til kassereren, inden spilleren må be­nyttes i turneringskampe.

Benyttelse af en ulovlig spiller kan koste holdet de points, de uretmæssigt har fået ved at benytte den ulovlige spiller. Vær opmærksom på, at der ved et evt. klubskifte altid er 30 dages karantæne målt fra sidste kamp, hvori spilleren har deltaget for den afgivende klub.

En spiller, der ønsker at forlade klubben, og skal have sit spillercertifikat med, skal selv rette henvendelse til kassereren, der så sørger for fremsendelse af spillercertifikatet.

Holdlister

Det forventes at alle hold laver holdlister der indeholder: navn, adresse, tlf.nr., mail og fødselsdato. Disse lister skal konstant opdateres og kasseren skal modtage en ny liste ved ændringer i spillersammensætningen, ved sæsonstart, ved turneringsstart og efter julepausen.

Kontingenter

Alle, der spiller i klubben, skal betale kontingent.

Informationer om satser mv. ses på hjemmesiden under menupunktet ‘Betalinger’ – ‘Betal kontingent’.

Forsikring og tyveri

Klubben har ikke egne forsikringer. Normalt er det spillerens egen forsikring, der gælder.

Pas meget på tøj og værdigenstande i omklædningsrummet. Der er meget stor risiko for tyveri!!

Fortæl dine spillere, at de aldrig må efterlade værdigenstande i omklædningsrummet – vi har det ikke forsikret. Det er deres egen forsikring, der evt. skal dække, så hjælp spillerne til at situationen ikke opstår.

Ødelæggelser

Hvis en spiller forårsager ødelæggelser under træning, turneringer eller stævner, er det selvfølgelig også spilleren, der gøres ansvarlig for ødelæggelsen.

Der kan naturligvis være tale om et uheld, men sørg altid for at få spillerens navn, hvis det er muligt.

Skader i Brabrand Hallen, skal straks meddeles bestyrelsen.

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/generelt/spillere/