Tilbage til Generelt

Materialer

Boldrum

Klubbens materialer opbevares i vore boldrum, der er istandsat sommeren 2013. Hvert hold har her fået tildelt skabe, hylder og børneholdene skraldespande til opbevaring af holdenes materialer(bolde, overtrækstrøjer mv.). Her er desuden fællesskabe til de fælles materialer. Hold altid materialerne i skabe og på hylder, således rummet til hver en tid fremstår ryddet og ordentligt. Bordpladerne er ikke til opbevaring.

Rummet indeholder desuden klubbens fys-rum.

Spilletøj

Beklædning der bliver stillet til rådighed af klubben til spillere/trænere SKAL bruges til alle holdets kampe. Det er derfor hver gruppes ansvarlige leders ansvar, at alle er reglementeret påklædt, når man repræsenterer klubben. Klubbens spillesæt er klubbens ejendom og må ikke fordeles mellem spillerne efter endt sæson, men skal samles og videregives til de nye grupper. Træneren har ansvaret for at dette sker.

Eventuelt indkøb af tøj skal ske gennem klubbens materialeansvarlig. Det er forventeligt at spillesæt holdes på en måde, der gør det muligt at bruge sættet i min. 2 sæsoner.

Det er ikke tilladt de enkelte, der selv er i stand til at fremskaffe aftale om nye spillerdragter, at indgå aftaler om dette, før man har kontaktet sponsorudvalget og fået godkendelse. Vi er selvfølgelig interesseret i at hverve sponsorer, men det skal koordineres.

Overtrækstrøjer fås sammen med materialer.

Redskaber

Klubben har træningsredskaber til fælles brug. Disse skal behandles ordentligt og forventes sat på plads efter brug. Det samme gælder for redskaberne i styrkelokalet. Forlad altid rummet pænere end da du kom.

Bolde    

Klubben stiller bolde til rådighed for holdene. Derfor forventes disse at blive behandlet på en måde så de holder længest muligt. Sørg derfor for at klubbens pix-off maskine benyttes jævnligt.

Drikkedunke

Klubben udleverer et sæt dunke pr. hold pr. år.

Oprydning

Husk at låse bolde og andet materiel ind efter hver træningslektion og kamp.

Tape, is, kompres og harpiks

Træneren får tape, kompres, is-poser og harpiks udleveret. Men pas på det! Prisen er høj, og klubben sponsorerer det kun i rimelige mængder! I kan få suppleret ved materialeansvarlig.

Ved skader til træning og hjemmestævner skal der bruges genbrugs-isposer, som ligger i fryseren ved dommerbordet. Sørg for at de finder vej tilbage igen!

OBS – Ikke alle typer harpiks må anvendes – er du i tvivl, spørg materialeansvarlig.

Materialeansvarlige

Klubbens materialeansvarlige er:

Anne Marie Kragh Sørensen
Tlf.: 3055 3342
Mail: amks64@gmail.com

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/generelt/materialer/