Generelt

Vi ønsker at Brabrand IF ses og føles som én samlet klub. Det er derfor vigtigt at vi i det daglige arbejde husker klubbens vision og værdier:

Brabrand IF Håndbolds vision

Vi vil være Århus-klubben, der udvikler talenter på alle niveauer og områder – baseret på engagement, tryghed I fællesskabet og en stærk klubkultur.

Brabrand IF Håndbolds værdier

·        Vi bidrager alle til fællesskabet
·        Vi udviser god opførsel både på og udenfor banen
·        Vi vil alles trivsel
·        Vi vil sikre kontinuitet
·        Vi vil at alle udvikles
·        Vi tilbyder fælles oplevelser

Klubbens organisation

Klubbens organisation er beskrevet under punktet ‘klubben’ i menulinjen.

Trænermøder

Der afholdes fælles trænermøder 2-3 gange årligt, der indkaldes til af sportsligt udvalg. Hver træner informerer her kort om sit hold, f.eks.:

  • Placering i turneringen.
  • Hvordan er opbakningen til træningen?
  • Hvordan fungerer gruppen?
  • Er der forældreopbakning?

Der vil ligeledes på disse møder blive informeret om nyt fra bestyrelsen. Såfremt der er emner til dagsordenen, I ønsker belyst, bedes I venligst kontakte det sportslige udvalg inden mødet.

Trænerkurser

Hvis du er interesseret i at komme på trænerkursus, skal du henvende dig til sportsligt udvalg, som så vil formidle det videre.

Tilmelding til kurser sker via bestyrelsen, der skal godkende tilmeldingen.

Klubben ønsker en stor grad af uddannelse af vores trænere og vil derfor støtte i det omfang det er muligt. Mindre kurser og inspirationskurser vurderes gang til gang, mens divisionstræneruddannelse og kurser i tilsvarende eller større størrelser indgår i trænernes kontrakter.

Nøgler

Som træner skal du have følgende nøgler:

C-nøgle, der passer boldrum, mødelokale, forkontor og Hal 2.

Styrkenøgle udleveres til de hold, der har sin gang i styrkelokalet (U14 og op)

Nøgler, der passer til de skabe og boldkasser, du skal have adgang til.

Husk: Alle udleverede nøgler skal straks afleveres, hvis du stopper som træner.

Evt. tab af nøgler skal omgående meddeles til bestyrelsen.

Alarmer

Der er alarm i Brabrand Hallene. Hallerne skal derfor senest forlades 23.15 på hverdage og der skal brik til at åbne på tidspunkter udenfor normale brugstider. Har du behov for en brik, skal du kontakte bestyrelsen.

Der er ligeledes behov for brik til indgang i Skjoldhøjhallen, her dog hele tiden. Har du behov for en brik, skal du kontakte bestyrelsen.

Oprydning

Det er dit ansvar som træner/leder at bolde/materiel er låst inde efter træning/kamp. Du har også ansvar for at dit hold rydder pænt op efter sig i hallen og omklædningsrummet efter træning og kampe. Dette både på ude og hjemmebane.

Hvis du har benyttet mødelokalet/kantine til spillermøder, forældremøder eller andre holdarrangementer, er det også dit ansvar at sikre, at der ryddes op, inden lokalet forlades, samt at lokalet låses af. Husk at lokalerne i Brabrandhallerne skal bookes i kantinen.

Børneattester

Hvert år indhenter bestyrelsen i Brabrand Håndbold såkaldte ’børneattester’ eller pædofiliattester på ALLE trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og holdledere – ikke kun de, der fast har med børn under 15 år at gøre.

En pædofiliattest er en attest som fortæller om en person har været dømt for:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Attesten omfatter ikke andre emner.

En attest udstedes af Rigspolitiet. Det kræver at personen man gerne vil tjekke siger ja til det og at vedkommende som led i sin ansættelse eller sit frivillige arbejde er i direkte kontakt med børn under 15 år.

Håndboldskole

Klubben arrangerer årligt håndboldskole på de første tre dage i skolernes efterårsferie (uge 42). Her opfordres alle klubbens trænere til at deltage i det omfang, det er muligt for dem. Børneudvalget arrangerer skolen.

Forkontoret

Klubbens træner/ledere har adgang til forkontoret, der ligger ved siden af mødelokalet. Her har hver gruppe et dueslag, klubben har en kopimaskine og her findes holdkort til turneringskampe. Desuden findes indmeldelses- og udmeldelsesblanketter.

Hjemmesiden

Klubbens hjemmeside er klubbens digitale ansigt udadtil. Derfor satser vi på et højt aktivitetsniveau! Referater, billeder, videoer mv. viser hvem vi er og giver udefrakommende et reelt billede af hvor aktive vi er i Brabrand IF. Vær derfor med til at lave indhold til siden og husk at opfordre andre til det samme.

Loyalitet

Klubben forventer at du til alle tider optræder loyalt overfor klubben og klubbens trænere og ledere.

Permanent link til denne artikel: https://brabrand-haandbold.dk/generelt/

Materialer

Boldrum Klubbens materialer opbevares i vore boldrum, der er istandsat sommeren 2013. Hvert hold har her fået tildelt skabe, hylder og børneholdene skraldespande til opbevaring af holdenes materialer(bolde, overtrækstrøjer mv.). Her er desuden fællesskabe til de fælles materialer. Hold altid materialerne i skabe og på hylder, således rummet til hver en tid fremstår ryddet og …

Spillere

Kontakt til spillere fra andre klubber Det er klubbens klare holdning og politik, at Brabrand IF Håndbold ikke kontakter spillere under 18 år direkte. Kontakt til ungdomsspillere sker udelukkende gennem den pågældendes klub og træner, men vi opfordrer til at den første kontakt sker på spillerens initiativ og ikke fra en udefrakommende træner. Det er …