Tilbage til Udvalg

Forretningsudvalg

Det er bestyrelsen der til enhver tid er ansvarlig for klubbens økonomi.
Forretningsudvalget er ansvarlig for at lave opfølgning på klubbens økonomi i forhold til det på generalforsamlingen godkendte budget. Opfølgningen skal ske mindst kvartalsvis og afrapporteres til bestyrelsen.
I tilfælde af afvigelser fra det godkendte budget, er det forretningsudvalgets opgave at komme med forslag til håndtering af disse afvigelser. Forslag indstilles til bestyrelsen til endelig godkendelse.
Det er forretningsudvalget, som kommer med et oplæg til budget for den kommende sæson til behandling i bestyrelsen. Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget leverer bestyrelsen input til budgettet i form af fastlæggelse af de overordnede principper for klubbens drift og overordnede prioriteringer, som budgettet skal afspejle.
Forretningsudvalget skal optimalt bestå af 3 medlemmer: Klubbens kasserer, klubbens formand og et eksternt medlem med særlig viden om økonomistyring.

Følgende medlemmer sidder i forretningsudvalget:

 

Permanent link til denne artikel: http://brabrand-haandbold.dk/ledelse/udvalg/forretningsudvalg/