↑ Tilbage til Klubben

Print denne Side

Klubudviklingsaften i Brabrand IF Håndbold

Klubudviklingsaften i Brabrand IF Håndbold

Tirsdag d. 24. marts afholder Brabrand IF Håndbold klubudviklingsaften. Tanken bag er at give medlemmer, forældre og andre interesserede et billede af, hvad det vil sige at være en del af en forening. Formålet med aftenen er at opnå en større synlighed mellem bestyrelsen og den resterende del af klubben og bruge denne til at begynde med at forme et billede af det fremtidige Brabrand IF Håndbold. Samtidig er det også et ønske, at arrangementet kan skabe en fornemmelse af et bredere ejerskab i Brabrand IF Håndbold.

Aftenen strækker sig fra kl. 17.30 til 20.00 og vil bestå af både oplæg fra eksterne og interne oplægsholdere, idéudvikling, underholdning for de små og aftensmad. Aftenen kommer til at forløbe således:

17.45 – 18.40: Oplæg
 •   Hvem er ”klubben”?
  • Oplæg ved DGI Østjyllands direktør Flemming Mølgaard. Oplægget kommer til at handle om, hvem der udgør ”klubben”? Hvad betyder det at være en del af en frivillig ledet forening? Og hvilken rolle har foreningen i samfundet?
  •   Bestyrelsens arbejdsgrundlag
   • Oplæg ved Mads Thomsen, Formand i Brabrand IF Håndbold. Hvordan ser klubbens nuværende værdigrundlag og vision ud, samt bestyrelsens bud på fremtidens struktur og de muligheder denne indeholder.

 

18.40 – 19.15:

Mad og hygge

 • Aftensmad fra Cafe Brabrandhallen
  •   Det er muligt at tilmelde søskende til arrangementet, så hele familien kan spise sammen.
19.15 – ca. 20.00: Inspiration  
 • Succes med samme proces!
  • Oplæg ved Næstformand i Ry Håndbold Betina Bjerre. Ry Håndbold har været igennem et meget succesfuldt forløb, hvor de har arbejdet målrettet for at aktivere flere i foreningsarbejdet og udvikle klubben ad den vej. Det har blandt andet resulteret i, at DHF har kåret Ry Håndbold til årets håndboldforening 2012.
  • Deltagerinputs – hvordan skal klubben udvikle sig?
   • Klubbens forskellige udvalg mv. vil være repræsenteret ved boder omkring i hallen, hvor det er muligt at høre mere om deres specifikke roller i klubben samt mulighed for at give forslag til klubbens fortsatte udvikling.

Herefter slutter arrangementet, og der vil være plads til lidt fri leg 🙂

Vi glæder os til at ser jer!

Bestyrelsens håb er, at aftenen munder ud i, at deltagerne får et større indblik i, hvilke muligheder og udfordringer klubben står overfor i de kommende år, og vores ønske er derfor at se rigtig mange af jer som deltagere tirsdag d. 24. marts!

Ingen træning på dagen – vi vil have jer med! 🙂

Alle planlagte træninger er aflyst denne dag, så tiden forhåbentlig kan helliges til at deltage i klubudviklingsaftenen. Det er vigtigt at understrege, at aftenen er for alle – spillere, forældre og andre interesserede.

Aktiviteter til de mindste!

For at børnefamilier kan deltage i arrangementet, vil hal 2 desuden danne rammen om aktiviteter af forskellig art, der kan underholde de mindste.

S.U. senest den 12. marts.

Prisen for deltagelse denne aften er 40 kr. pr. deltager, hvilket inkluderer forplejning. Tilmeldingen og betalingen sker til den enkelte træner/holdansvarlige på spillerens gruppe. Denne tilmelding er bindende, da der skal dannes et overblik over antal spisende og diverse logistiske forhold.

Kom og vær med til udviklingen af VORES KLUB!

Bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold

Permanent link til denne artikel: http://brabrand-haandbold.dk/ledelse/klubudviklingsaften-i-brabrand-if-haandbold-2/