Print denne Side

Klubben

I Brabrand er klubben os allesammen. Spillere, forældre, trænere og andre frivillige er alle med til at skabe rammerne.

Vi har nogle frivillige, som har valgt at yde en ekstra indsats. Disse har struktureret sig i en bestyrelse og nogle udvalg. Skulle du have lyst til at give en hånd med i et udvalg eller bestyrelsen, kontakt da formanden.

2013-06-29 15.57.26

Permanent link til denne artikel: http://brabrand-haandbold.dk/ledelse/

80 – 20 reglen – når man tjener penge ved arbejde i regi af Brabrand IF Håndbold.

80 – 20 reglen – når man tjener penge ved arbejde i regi af Brabrand IF Håndbold. Det er vores grundholdning i Brabrand IF Håndbold, at alle hold i klubben skal have følgende stillet til rådighed:   Haltid til træning og kampe svarende til holdets niveau Træning svarende til holdets niveau Deltagelse i turneringen svarende …

Se side »

Sanne

Bestyrelse

BESTYRELSEN I BRABRAND IF HÅNDBOLD Formand Sanne Juul Kontakt: sannejuul@mail.dk eller 2623 2590   Næstformand Kim Groth Kontakt: kimgrothbifhaandbold@gmail.com eller 6155 7846 Medlem af sponsorudvalget   Kasserer Signe Kirch Groth Kontakt: kimsigne@post11.tele.dk eller 4261 1085    Medlem Gitte Møller Kontakt: familienmoller@gmail.com eller 4140 9518 Medlem af børne- og ungeudvalget   Medlem Erik Jensen Kontakt:   Medlem Randi Skjøtt …

Se side »

Børnepjece

Børnepjece  

Se side »

Forældrepjece

Forældrepjece

Se side »

Hvad får du for dit kontingent?

Hvad får du for dit kontingent? For at opklare alle former for tvivl, har vi i bestyrelsen i Brabrand IF Håndbold fundet det nødvendigt at tydeliggøre, hvordan klubbens økonomi hænger sammen. Ligesom alle andre foreninger er vi afhængige af en række indtægter for at kunne sikre vores eksistens. Klubbens udgifter er primært omkostninger ved turneringsdeltagelse, …

Se side »

Idekasse

Se side »

Klubudviklingsaften i Brabrand IF Håndbold

Klubudviklingsaften i Brabrand IF Håndbold Tirsdag d. 24. marts afholder Brabrand IF Håndbold klubudviklingsaften. Tanken bag er at give medlemmer, forældre og andre interesserede et billede af, hvad det vil sige at være en del af en forening. Formålet med aftenen er at opnå en større synlighed mellem bestyrelsen og den resterende del af klubben …

Se side »

Kontingentbetaling – forår 2015

Kontingentbetaling med link til Brabrand IF Håndbolds nye medlemssystem – Conventus. Som beskrevet under fanen kontingent betaler alle spillere i Brabrand IF Håndbold kontingent 2 gange årligt. De konkrete beløb, som skal betales ca. medio september og ultimo januar, fremgår ligeledes under fanen kontingent. Undtaget herfor er mikro spillere (U6 og U8), som kun betaler en …

Se side »

Opgaveoversigt

Brabrand IF Håndbold: Opgaveoversigt I denne opgaveoversigt findes et overblik over de opgaver der udføres af frivillige i Brabrand IF Håndbold. Der er udelukkende tale om de opgaver, der ligger uden om de enkelte hold. Formålet med denne oversigt er at skabe klarhed over hvilke opgaver der må og skal løses i en forening som vores! Listen …

Se side »

Udvalg

Her kan du se mere om udvalgene i Brabrand IF Håndbold

Se side »