Forældre

Forældre

Sørg for, at skabe et godt forhold til forældrene. Husk – vi er afhængige af dem til vask, kørsel, foreningsarbejde, holdledere o. lign.

Sørg også for omgående at underrette forældrene, såfremt der er opstået situationer under træning/kamp, der har betydning for det enkelte barn.

God og rigelig information er vigtig for et frugtbart samarbejde. Foreningen er os alle, hvilket nogle forældre glemmer når de spørger til ‘klubben’ og dennes ageren – husk dem da på, at en forening udelukkende består af og ved dens medlemmer.

Forældremøder

Det forventes at der afholdes 2-3 forældremøder pr. på de årgange, hvor forældrerollen indbyder til det.

Forbered dig godt – lav en dagsorden, som evt. kunne omhandle:

 • klubbens målsætning
 • hvad forventer vi af holdet (placering, ansvarlighed, afbud)
 • hvordan tilrettelægger jeg træningen (herunder træningstider)
 • turneringen (hvor mange kampe skal spilles, hvor langt skal vi rundt)
 • vask, kørsel (lav aftale om frivillig kørsel, eller om der skal opkræves penge fra de enkelte spillere til dækning af kørsel)
 • prøv om der er forældre, der tilbyder sig som holdleder?
 • hvordan sætter jeg holdet (husk, det er dig og ikke forældre eller spillere, der er an­svarlige for dette)
 • hvilke håndboldture har klubben/holdet tænkt sig at deltage i (samt betaling for disse)
 • kontingent
 • hvad kan forældrene gøre, for at bakke op omkring holdet
 • opgaver i klubben, tjen penge til holdet

Er du ung træner skal du ikke afholde et sådan møde alene, medmindre du er meget garvet og føler, at du er parat til at svare på alle spørgsmål, der måtte komme.

Har du spørgsmål til indbydelse / dagsorden o. lign. så kontakt bestyrelsen eller sportsligt udvalg.

Informer bestyrelsen om datoer for forældremøder, da vi ofte ønsker at være repræsenteret ved forældremødet.

Holdleder

Får du en holdleder blandt forældrene kunne dennes opgaver f.eks. være:

 1. Lave vaske- I kørselsskemaer
 2. Indsamle penge til ture / stævner
 3. Lave adresselister
 4. Under en kamp
 • Udfylde holdkort
 • Opbevare værdigenstande
 • Sørge for opfyldning af drikkedunke
 • Tage sig af tilskadekomne spillere(holde lægetasken i orden)
 • Sørge for spilledragter
 • Ansvar for bolde (og øvrige rekvisitter)

Holdledere kan også agere som gode bindeled til de resterende forældre.

Engagerede forældre

De fleste forældre er heldigvis engagerede på en positiv måde. Men der kan dog være forældre, der har misforstået, det at være engageret og lader deres temperament gå ud over omgivelserne.

Hvis man er ung og uerfaren som træner, kan forældrenes “råd og anvisninger” til såvel spillere som træner (både under – men også efter en kamp) vise sig at være et stort pro­blem. Træneren kan blive usikker og nervøs, føle sig presset og foretage uhensigtsmæs­sige dispositioner/udskiftninger. Spillerne kan blive irriterede og forvirrede over forældre­nes tilråb og mister derved koncentrationen.

Det er derfor vigtigt,

 • at I bevarer ro og værdighed, og ikke lader jer ophidse af ophidsede forældres tilråb og kommentarer.
 • at undlade at indgå i diskussioner, hvorved jeres dispositioner/værd som træner kan an­fægtes. Henvis i stedet til bestyrelsen, og informer os omgående såfremt der er problemstillinger, der når et sådant niveau.

Man kan spørge sig selv, hvad der får nogle forældre til at reagere således?

 • Er det deres egne ambitioner, de søger opfyldt gennem børnene?
 • Er det børnenes ambitioner, de brander for?
 • Er det, at idræt er med til at opdrage børnene?
 • Er det et nederlag at tabe en kamp?
 • Er det, at børnene får sjove og positive oplevelser?
 • Er det…?

Der kan være mange årsager til forældrenes interesse eller mangel på samme, for nogle forældre ser vi rent faktisk aldrig. Heldigvis har vi rigtig mange positive og hjælpsomme forældre, som vi ved fælles hjælp skal forsøge at inddrage så meget som muligt i et fællesskab omkring børnene.

Vær derfor altid imødekommende overfor forslag til opbakning af holdet.

Permanent link til denne artikel: http://brabrand-haandbold.dk/foraeldre/