«

»

mar 20

Print denne Indlæg

Referat af generalforsamling i Brabrand IF Håndbold

Referat af generalforsamling i Brabrand IF Håndbold, onsdag den 14.03.2018.

Dirigent: Peter Harpøth Sørensen.

 

 1. Peter Harpøth Sørensen forslået og valgt enstemmigt som dirigent. Generalforsamlingen blev konstateret gyldig indkaldt, men afholdt for sent i henhold til gældende vedtægter.
 2. Formandens beretning v/Sanne Juul Eriksen. Er vedhæftet som særskilt bilag. Formandens beretning blev godkendt.
 3. Regnskabsaflæggelse v/Signe Groth. Er vedhæftet som bilag. Væsentlige kommentarer til regnskabet:
  Tallene er baseret på et 18 måneders regnskab, mod normalt 12 måneder. Resultatet er meget tilfredsstillende med et overskud på 235.218 kr. og en positiv egenkapital på 300.450 kr.
  Ekstraordinære indtægter i form af en gave på 50.000 kr. fra støtteforeningen i Hal 2, og et ekstra efterårskontingent, som følge af 18 måneders regnskab.
 4. Regnskabet blev godkendt.
 5. Budget for 2018 v/Signe Groth. Budgettet dækker over en normal periode på 12 måneder. Der budgetteres med et beskedent overskud på 500 kr., da klubbens egenkapital vurderes meget tilfredsstillende.
  Væsentlige prioriteter i det nye budget er en forhøjelse af omkostningsdækning til trænere på alle hold, betaling af bustransport til alle cups og reservering af midler til nye tiltag fra Sportslig udvalg, herunder uddannelse af trænere.
 6. Valg af bestyrelse. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Formand Sanne Juul Eriksen, Erik Jensen, samt nyt medlem Gitte Møller, som indtræder i stedet for udtrædende medlem Charlotte Kildsgaard. Alle 3 blev valgt enstemmigt. Tak for en stor indsats til Charlotte og velkommen om bord til Gitte. Bestyrelsen konstituerede sig med Sanne Juul Eriksen som formand, Kim Groth som næstformand, Signe Groth som kasserer. Øvrige medlemmer Erik Jensen, Katrine Von Schimmelmann, Randi Skjøtt og Gitte Møller.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Pia Lind og Malene Ahrensbach blev genvalgt.
 8. Valg af Kasserer: Signe Groth.
 9. Valg af revisor: Henning Krabbe
 10. Valg til repræsentantskab: Peter Sørensen og Erik Jensen
 11. Evt.
  Orientering om klubbens udvalg:Kommunikationsudvalg: Malene Arensbach og Torsten Ahlbeck
  Børneudvalg: Katrine Von Schimmelmann. Udvalget kunne godt bruge 1 – 2 kræfter mere. På generalforsamlingen blev Andrea Arge. Velkommen Tulla.
  Sportslig udvalg: Jan Sivertsen. Udvalget mangler medlemmer. Bestyrelsen har udfærdiget et skriv med tanker om den fremtidige vision på det sportslige område i Brabrand Håndbold, som er sendt til 5 potentielle medlemmer af udvalget. For nærværende har 3 vendt positivt tilbage.
  Sponsorudvalg: Kim Groth. Udvalget mangler 1 – 2 medlemmer. Meld dig gerne under fanerne.Under eventuelt blev det endvidere foreslået, at klubben oprettet en ”Forældrepulje”, hvor forældre og andre venner af klubberne kan melde sig under fanerne, og tilbyde hjælp i forhold til enkeltopgaver. Allerede på generalforsamlingen var der positive tilkendegivelser i forhold til denne gruppe. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette input på førstkommende bestyrelsesmøde.Afslutningsvis takkede bestyrelsen for det store fremmøde og de konstruktive input.

For referat: Kim Groth

Permanent link til denne artikel: http://brabrand-haandbold.dk/2018/03/referat-af-generalforsamling-i-brabrand-if-haandbold/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>